КОНСУЛТАЦИИ

Консултациите са с продължителност от 45 до 60 минути. Често при първо посещение не можем да се вместим в това време, но за мен е важно Вие като клиент и аз като психолог и семеен терапевт да имаме ясна визия как мога да помогна. Понякога е нужна една консултация, друг път няколко - това мога да кажа, след като сме разговаряли. 


Психологичната психотерапия е процес, който е много индивидуален, вземайки предвид определения човек, околната му среда, силни страни, слабости, таланти, капацитет, стил, убеждения, култура и всичко, което обяснява неговата уникалност, животът и проблемите му. 

Чрез психотерапията можем да постигнем заедно:

  • точно класифициране на възникналия проблем и как да се справим
  • насърчаване и подкрепа за справяне с емоционалните трудности
  • научаване на различни способи, с които да си помагате и справяте с житейските ситуации