КОНСУЛТАЦИИ · Фирмено консултиране

Прекарваме голяма част от времето на работното си място и затова е важно атмосферата да бъде спокойна. Често обаче има конфликти, а това поражда напрежение. Сплотеността на колектива не е лесна задача и понякога само доброто желание за това не е достатъчно. Ние сме различни, а различията водят със себе си положителни и отрицателни аспекти. 

Как да съчетаете и подобрите работния климат?
 Как да постигнете действителна хармония?

Предлагам следните услуги за фирмено консултиране:

  • Оценка и подбор на кадри
  • Мотивация на служителите
  • Методи за справяне с конфликтни ситуации
  • Методи за сплотяване и преодоляване на различията между служителите
  • Насърчаване и затвърждаване на положителните качества
  • Подкрепа и изграждане на емоционална интелигентност

Фирменото консултиране се провежда посредством семинари, когато е за целия колектив и индивидуална консултация, когато е за психологическа оценка на служителя/ите. 
Семинарите могат за бъдат провеждани в МЦ "Хипократ - Н", както и на място в съответната фирма.