КОНСУЛТАЦИИ · Консултиране по e-mail

Консултацията по e-mail е за всички, които се притесняват да говорят, на които им е трудно да се изразяват поради различни причини, които са преценили за себе си, че не могат да преодолеят напрежението по друг начин.
Този тип консултиране е особено подходящ и за хора, които могат да бъдат по-добре разбрани именно чрез писане на проблема, а не чрез говорене.

Принципът е да ми опишете проблема си, след това ще Ви отговоря и ще се опитам да дам максимална яснота, като това може да стане и в няколко e-mail-a.

Важното е крайният резултат да удовлетворява и двете страни.
Ако смятате, че това е най-удачният начин да Ви съдействам, можете да ми пишете на: psyholog@abv.bg.