СТАТИИ

Диета без диета

Ако някоя от диетите действаше така, както обещава рекламата и, епидемията на затлъстяването отдавна щеше да бъде победена в цял свят. Но повече от две трети от възрастното население на Великобритания например има излишно тегло или затлъстяне. За последните 25 години...

» Прочети повече


Психично здраве

Това поставя доста въпроси- защо българите излизат като най-нещастни и неудовлетворени от живота си. Изследванията, които се правят само в рамките на държавата, показват, че повече от половината от възрастните се определят като неудовлетворени от живота си, но...

» Прочети повече


Заекване

Ранните години в живота на всеки човек притежават властта да залагат психични модели, които определят до голяма степен развитието на целия последващ живот на индивида. В случай на ранно появило се заекване, между 2-5 годишна възраст, въздействието на този синдром върху...

» Прочети повече


Аутизъм

Аутизмът или "съществуване в собствен свят" като диагноза отразява сложна съвкупност от емоционални и поведенчески особености на човека, сред които са емоционална студенина, безразличие към света като цяло, активно бягство от контакти с околните хора, демонстративно и...

» Прочети повече


Детската агресия

Проблемът за детската агресия е един от най-актуалните проблеми на съвременното общество. Ежедневно чуваме за случаи на насилие сред децата - в училищата, в семействата, на улицата. Агресията е навсякъде и постепенно придобива все по-големи измерения. Училището вече не е...

» Прочети повече


Агресия

Агресията е понятие в психологията и психопатологията, с което се означава регистър от поведения, насочен към нанасяне на вреда на другия или на себе си. Джеймс Долард дефинира агресията като "отговор имащ за цел увреждане на жив организъм". Карл Шейвър я определя като...

» Прочети повече


Когнитивна поведенческа терапия

Когнитивната поведенческа терапия произлиза от модификацията на поведението и поведенческата терапия. Тази терапия през 60-те години се опитва да обясни и третира емоционални и поведенчески разстройства, използвайки същите закони на оперантното и респондентното...

» Прочети повече


Психотерапия

Психотерапията е методично прилагане на определени психологически техники за възстановяване на афективното равновесие на личността. Полето на психотерапията е много обширно, като се започне от характерологичните разстройства и неврозите и се стигне до...

» Прочети повече


Депресия

Чувствате умора, тъга…Непрекъснато плачете. Вече нищо не ви е интересно. Събуждате се все по-рано. Отслабнали сте. При наличието на тези симптоми вашият лекар поставя диагнозата "депресия". За болест в истинския смисъл ли се касае? Възможно ли е тя да протича тежко? Може ли...

» Прочети повече


Съвременна психология

През 1879 година германецът Вилхелм Вунд, често определян като основоположник на експерименталната психология, създава първата в света психологична лаборатория в Лайпцигския университет. Основен метод на изследване в нея е интроспекцията или самонаблюдение. През 1904 г....

» Прочети повече


Корени на психологията

Първото философско учение за душата се нарича анимизъм (от латински: anima - душа). Според него душата е независима същност, отделена от тялото и способна да управлява всички живи и неживи предмети. То възникнало около 10 000 г. пр.н.е. Чрез това учение древните си обяснявали...

» Прочети повече


1