СТАТИИ · Психотерапия

21/03/2017 19:11 Статии
Психотерапията е методично прилагане на определени психологически техники за възстановяване на афективното равновесие на личността. Полето на психотерапията е много обширно, като се започне от характерологичните разстройства и неврозите и се стигне до психосоматичните заболявания и дори до психозите. Всички психотерапевтични методи (морална подкрепа, внушение, рехабилитация, психоанализа), основаващи се на общуването, установено между терапевта и клиента, преследват идентични цели - личностно разгръщане и по-добро интегриране на субекта в обществото. Според начина на действие се различават три големи категории психотерапии: психотерапии, основани на внушение (убеждаване, морално напътствие); психотерапии почиващи на катарзис (извикване в съзнанието на изтласкани чувства под въздействие на хипноза или субнаркоза); психотерапии, позволяващи на клиента да промени личността си като анализира дълбоките си конфликти и интегрира в съзнанието си несъзнавани афекти, и като променя своите защитни механизми. Типичният представител на дълбинните психотерапии е психоанализата, запазена за някои специфични случаи. Психотерапията почива на доверието на клиента към лечението и към личността на терапевта, на връзката на взаимно разбиране, която се установява между тях и благодарение на която клиентът може да изразява проблемите си свободно, без да се бои от осъждане, да освобождава (във вербален план) нагоните си и да поставя под съмнение образа, който си е изградил за себе си. В така създаденото междуличностно отношение субектът се научава да променя нагласите по отношение на себе си и на външния свят, да се приспособява по-добре към действителността. Методите, които се използват в психотерапията, трябва да бъдат адаптирани към всеки индивидуален случай: някои хора се нуждаят от насърчение, други - от рехабилитация или психоанализа. Следователно, преди да се предприеме психотерапия, е необходимо точно познаване на всеки човек, който е потърсил помощ. Най-добри резултати се получават с тези хора, който желаят да се възстановят, сътрудничат на терапията, достатъчно интелигентни са, за да разберат анализираните психологически механизми и не извличат от проблема твърде значителни печалби. При децата психотерапията почива главно върху експресивните техники като рисуване, моделиране, марионетки.


<<< назад